Głos ludu
Pytać lud o przynależność miasta? Krym tak zdecydował, że chce być w Rosji. Demokratyczne pytanie ludu