Swoją drogą karton niech ...
Swoją drogą karton niech broni