Za wypowiedzi
Za wypowiedzi w mediach Soltys powinna zostać w trybie natychmiastowy odwołana !!!