W Warszawie 20 minut
W Warszawie 20 minut sie czeka. Powinni zmienić dyrektora tego wydziału. Widać chłopina nieudolnie zarządza.