Znowu zerwałeś się z łancucha
i zacząłeś szczekać kundlu! Zrób jeszcze parę wpisów i portal założy ci kaganiec na min. dwa tygodnie,