W innych powiatach są filie ...
W innych powiatach są filie wydziału komunikacji w gminach u nas tego nie ma i mamy odpowiedź.