Co tam delegacja z gm. Czersk
Najważniejsze, że był tow. Mrównica przedstawiciel Jaro-zbawa.