Ej w tych naszych Chojnicach ...
Ej w tych naszych Chojnicach to naprawdę chodniki mlekiem i miodem spływają. Nie ma bezrobocia ludzie są szczęśliwi, zdowi i bogaci. Nie ma innych problemów jak ptaki na wzgórzu? Jak burmistrz nie wie jakie są prawdziwe problemy mieszkańców, to niżej gość wymienił kilka