Wycinka
Ściąć istniejące łamiące i zagrażające drzewa .Posadzić nowe i tyle.