Wstydź sie
Troll z ministerstwa hejtu od podłego zzzeeerrroo. wstydź się pospolity chamie