W Chojnicach nie ma wyboru/ z ...
W Chojnicach nie ma wyboru/ z dwojga złego zagłosuję na pana Leszka a nie na Pisiora