wyborca
A ja "lubię sygnalistów" i fajnych "dyrektorów" Dlatego nawet Wiosna ale nie oni.