TIRy przejżdżają ...
TIRy przejżdżają wszędzie, także przez inne wioski.