Z własnej kieszeni to ...
Z własnej kieszeni to sfinalizuj..Albo nie zmyślaj glupot..