tłumaczenie z francuskiego ...
tłumaczenie z francuskiego ..." miło popatrzeć na przyjaciół Legii Cudzoziemskiej" ...