Kiedy zwolnią tych ...
Kiedy zwolnią tych Broniarzowych pachołków niech jadą na Ukrainę i tam pracować jak się nie podoba