Kpina ze społeczeństwa
Absolutorium przy zerowym udziale społecznym, żadnej dyskusji i ogólnym milczącym przyzwoleniu obozu władzy na kontynuowaniu autorytarnych (samo)rządów. Kiedy będą wypłaty dla nauczycieli za strajk? ;)