Naprzeciw Lombardu na ...
Naprzeciw Lombardu na Piłsudskiego gdy się wjeżdża z Piłsudskiego na Swarożyca po prawej stronie gdzie mieszkał p.Hoppe.