BEZ OGRODNIKA DA SIE ZYC W ...
BEZ OGRODNIKA DA SIE ZYC W CHOJNICACH PO CO ON