Co za idiota nie dał założeń w wytycznych planowania scieżki i marnuje publiczne pieniądze
1) odłożone na ten cel, 2) do wydania w tym budżecie 2019, 3) opóźnia realizację przy rosnących lawinowo kosztach, 4) powoduje zwiększenie wymaganych pieniędzy poprzez przeprojektowanie, 5) nigdy nie poddał tego dyskusji przed zaczęciem projektowania, 6) przyczynia się do marnowania publicznych pieniędzy podatników, 7) gdzie radni? którzy są opłacani z naszych pieniędzy właśnie po to, 8) gdzie burmistrz, zastępca i wydział odpowiedzialny opłacani z naszych pieniędzy i wybrani/umocowani przez nas?! ILE CZASU ZAJMIE WAM NAUCZENIE SIĘ ŻE DRZEW SIĘ NIE WYCINA I ŻE PANUJE W POLSCE PERMANENTNA SUSZA Z OBNIŻENIEM POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH. Przecież tego uczą sie przedszkolaki na wycieczkach do nadleśnictw okolicznych. Czy zapisać Was na następną taką wycieczkę przedszkolną?