zawsze niezadowoleni
Dzieciaki będą zadowolone proszę zapytać je o zdanie