Kibic
Najpierw wyniki ,a potem wymagać od miasta dofinansowanie .Tu jest wszystko odwrotnie ,ale mam nadzieję że radni wezmą to pod uwagę.