Popieram
Popieram, popieram. To nie są prywatne pieniądze burmistrza. To pieniądze z naszych podatków. Przekazać pieniądze na doposażenie szkoły. Np. Rzutniki, tablice multimedialne, oprogramowanie edukacyjne.