Burmistrz Finster
W roku 1993 A. Finster strajkowal jako nauczyciel, wówczas nauczyciele nie dostali pieniędzy za strajk co jest oczywista oczywistością. Jakoś nie stał wtedy z transparentem na rynku. A teraz mamy ich nagradzać? Przepraszam jakie może być uzasadnienie zwiększenia dodatku motywacyjnego? Zajęcia dodatkowe, przepraszam....Niech tylko uczciwie wykonują swoją pracę.