Ja też
będę strajkował do emerytury proszę o finansowe wsparcie .