Rodzic nauczyciel
Kiedyś był program nauczania adekwatny do czasu jego realizacji:) niestety obecnie program jest przeładowany i nikt nie pyta nauczyciela czy zdąży go zrealizować :( musi i koniec. A jeżeli chodzi o nauczycieli to proszę nie "ładować" ich do jednego worka tak jak w każdym zawodzie zdążają się osoby na nie odpowiednim miejscu:( tak jest w środowisku zarówno nauczycielskim jak i lekarskim, w zawodzie mechanika, fryzjera , sprzedawcy, plytkarza itp.