tak pytam?
Czy burmistrz miasta powinien się utożsamiać z grupą społeczną w tym przypadku ze strajkującymi nauczycielami? Wydaje mi się że powinien być osobą bezstronną.