do głąba
Gdy będziesz się pilnie uczył, to nawet taki głąb jak Ty po kilku latach dowie się, że J. Piłsudski był członkiem honorowym ZNP.