Kamil ty bałwanie
lans na trumnach to zrobili ci twoi którzy ciągle pier....... o zamachu pod Smoleńskiem, zwłaszcza Kaczka z Antosiem.