Panie starostwo
Dlaczego nie przyjedzie wdowa na sesję Rady Powiatu? Czy tylko o promocję do Europarlamentu? Choniczanie. Nie gęsi swój rozum mają. Czy został zaproszony na uroczystości założyciel II Liceum Ogólnokształcącego?