Nic mnie tak nieuszcześliwi ...
Nic mnie tak nieuszcześliwi jak SROMOTNA KARA !