:-/
wykorzystują uczniów, egzaminy uczniów - oj nie zdałoby się egzaminu gimnazjalnego...