Bardzo dobra postawa ...
Bardzo dobra postawa burmistrza. Niech sobie strajkują, ale nie kosztem dzieci i młodzieży.