zaprosić nauczycieli
wszak po strajku głodni będą a jedno z przykazań stanowi aby głodnych nakarmić nim sie do roboty wezmą a potem tacę zorganizować aby wspomóc bo chyba za nieróbstwo nie pĺaci się