obalenie
Faszystowskiego rządu, to obowiązek, a nie prawo każdego Polaka.