Rozumiem , że te wiadome
Względy to wykorzystywanie przez katechetów z każdej okazji, by zbliżyć się do dzieci.