Bez honoru
A potem ten z długimi włosami da im sowite nagrody.