wina rodzicow/ opiekunow
Obowiązkiem rodziców jest opiekować się dziećmi i zapewnic im bezpieczeństwo