gwoli sprawiedliwości
Nauczyciele, którzy podjęli pracę to m. in. dyrektorzy i wicedyrektorzy oraz katecheci (nie strajkujący z wiadomych względów).