Gdzie był komunista ...
Gdzie był komunista Broniarz, gdy wszystkim nauczycielom Platforma Niemiecka podwyższyła wiek emerytalny?