W SZKOLE TO NIEPOTRAFIA ...
W SZKOLE TO NIEPOTRAFIA NAUCZYC UCZNI NAUCZYCIELE A DORABIAC CI SAMI NAUCZYCIELE UDZIELAJAC KOREPETYCJI TO POTRAFIA I BEZ KAS FISKALNYCH