Szkoda...
Ubolewam, że nic nie wiedziałam o tym spotkaniu ;-(