Oby
Ciekawe 2020 pożyjemy zobaczymy. inne inwestycje burzy brak i tempo słabe