Grali spoko, ale wisi nad ...
Grali spoko, ale wisi nad nimi fatum doliczonego czasu gry.