Można i tak
OK. Może być dzień bez interesantów (chyba nie chodzi o realizowanie tzw. wychodnego tylko gruntowne realizowanie pracy na stanowiskach funkcyjnych), ale jak to jest administracji zespolonej to powinien również być dzień o wydłużonych godzinach pracy, aby obsłużyć interesantów którzy niestety nie mogą zrealizować swoich powszednich potrzeb w godzinach pracy Urzędu.