Wnuczka Paulinka
Dziadek jest z ciebie bardzo dumny