Tak
Dokładnie a wystąpienie było o zamianę materiału?