Rondo Róży wiatrów
Taka nazwa byłaby piękna. A na betonie można by ją namalować i już by to poprawiło estetykę