Nowy szpital
Są bardziej zasłużeni dla nowego szpitala !!!