Pupil
Jak Finster powiedział dał mu szanse "królik doświadczalny" może przed powierzeniem jemu stanowiska trzeba było go zbadać psychicznie i obserwować w zakładzie psychiatrycznym, przez dłuższy okres.